พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.51 KB
การจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
ประกันคุณภาพการศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.7 KB