ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกาศโรงเรียน ปี 2565
แจ้งปิด - เปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.31 KB 0
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ในช่วงอุทกภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.18 KB 0
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์อุทกภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.93 KB 0
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ในช่วงอุทกภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.82 KB 0
แนวปฏิบัติการขอเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.69 KB 2
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ(ชาย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 20727
แจ้งตารางกำหนดการสอนเสริมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 22879
ขอเชิญประชุม (ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ English Program) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.14 KB 23167
แจ้งงดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.65 KB 23162
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 23695
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 23698
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจักการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 52768
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.57 KB 52759
รับสมัครครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 52759
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ใบสมัครงาน (ฉบับภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 53601
ใบสมัครงาน (ครูต่างชาติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.88 KB 145496
ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3เดิม) ประเภทโควตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.59 KB 63948
ประกาศรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.31 KB 63946
ประกาศรับรักนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.56 KB 63949
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 131547
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.34 KB 146712
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม ค.ส.ล. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.23 KB 146788
เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.28 KB 146625
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การวัดผลและประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.42 KB 146375
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.76 KB 146524
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.01 KB 146439
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.43 KB 146466
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการการป้องกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.69 KB 146424
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.6 KB 146658
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.27 KB 146396
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 146471
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244 KB 146747