ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 (อ่าน 31) 16 ก.ย. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 5) 14 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง Co-teacher วิชาเอกเคมี (อ่าน 36) 12 ก.ย. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง สาขา วิชาเคมี (อ่าน 36) 11 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน (อ่าน 55) 28 ส.ค. 63
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง Co-teacher เคมี (อ่าน 53) 27 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 44) 25 ส.ค. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนปร (อ่าน 42) 19 ส.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก (อ่าน 37) 17 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี (Co-teacher) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 33) 14 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ (อ่าน 25) 10 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 28) 07 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็๋นครูอัตราจ้าง (อ่าน 29) 05 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 28) 23 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย (อ่าน 30) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 29) 25 มิ.ย. 63
คำแนะนำการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เมื่อเปิดดำเนินการในสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 23) 23 มิ.ย. 63