ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 35) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ต่อสัญญาผู้ประกอบการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 79) 24 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 79) 24 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 651) 08 ก.พ. 65
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 365) 05 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการรับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 639) 16 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 401) 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 417) 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 414) 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 416) 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการงานจ้างบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 419) 09 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้บจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 775) 17 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการงานจ้างบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 414) 17 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 401) 17 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 361) 17 มี.ค. 64
ประกาศประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียน (อ่าน 293) 17 มี.ค. 64
ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 296) 17 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร โรงเรียน (อ่าน 433) 25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม เข็ม ค.ส.ล.) โรงเรียน (อ่าน 415) 25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานห้องเรียนพิเศษ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 647) 31 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์แ (อ่าน 633) 24 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์แ (อ่าน 632) 24 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 645) 01 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดนิทรรศการความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 630) 22 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) (อ่าน 77) 09 มี.ค. 63
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) (อ่าน 67) 27 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ไปร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมราชย์องค์ราชาพยุหยาตร (อ่าน 640) 21 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวท์บอร์ดเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม ผอ.รร.และครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 638) 17 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอิงค์เจทจัดนิทรรศการความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพา (อ่าน 603) 17 ก.พ. 63