ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2564,15:55  อ่าน 426 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PHET Interactive Simulation
ชื่ออาจารย์ : Mr.Jay Ylajas Caser
ตำแหน่ง : ครูต่างชาติ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,16:04  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Project Development (E.D.P.)
ชื่ออาจารย์ : Mr.Edson Ramos Liwag
ตำแหน่ง : ครูต่างชาติ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,16:03  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Learning by google site
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,16:02  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ม.5/5 โยใช้เมจิกบ๊ลอคและบทเรีบนสำเร็จรูป
ชื่ออาจารย์ : นางวิมลรัตน์ ศรีวะรมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,16:01  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กรณ์ พลเทพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,16:00  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้ชุดฝึกตาราง 9 ช่อง กีฬาลีลาศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐพร เบญจามฤต
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,15:58  อ่าน 427 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้ยางยืด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัฐมาพร สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,15:58  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิสกุล มีศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,15:57  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสุดารัตน์ พางาม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,15:56  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..